Akcie

Kde: VAWA centrum, Košice

Čo: KURZ – CESTA MESTA – cesta z miesta

Úvodný kurz, ktorý Vás prevedie tými najdôležitejšími témami z permakulúry: etika, princípy, postoje.

Kurz sa zameriava na permakultúru v meste – pestovanie zeleniny a byliniek, starostlivosť o stromy, včelárenie, chov drobných zvierat, ekologická domácnosť, komunitné plánovanie a iná ekonomika atď. Kurz Vás prevedie praktickou aplikáciou naučeného cez návrh dizajnu až po jeho realizáciu.

Na jednotlivé semináre sú v rámci prednášok pre verejnosť prizývaní zaujímaví hostia.  

Prednášky pre verejnosť sú za dobrovoľné vstupné!

Kedy: 17. 2. 2019, od 9:00 do 16:00

Prednáška pre verejnosť – Zero Waste

od 14:00 – 16:00, hosť – Mgr. Laura Martinková

Je možné v dnešnej dobe žiť filozofiu Zero waste? Na príklade domácnosti našej hosťky Laury Martinkovej zistíme, prečo je dôležité prevziať zodpovednosť za všetok odpad prúdiaci z našej domácnosti.

Nakupujete v bezobalovom obchode? Viete, koľko to má výhod? Laura porozpráva príbeh toho svojho: Odvážene. Pýtate sa, čo s bioodpadom, ktorého je najviac, ak nemáte záhradu a bývate v meste? Vypočujte si Laurin príbeh o tom, ako v Prešove vznikajú komunitné kompostoviská pri panelákoch.


Kedy: 17. 3. 2019, od 9:00 do 16:00

Prednáška pre verejnosť – Ekologická drogéria

od 14:00 – 16:00, hosť – Silvia Pavlíková

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, kde všade v bežných čistiacich prostriedkoch sú skrytí strašiaci, ktorí sú škodliví nielen pre zdravie, ale aj pre peňaženku? Koľko zdraviu a prírode škodlivých látok púšťame denne dolu kanálom? Koľko ich denne vstrebávame do svojho tela pokožkou, dýchaním?

Aký je rozdiel medzi bežne predajnou drogériou, ekologickou drogériou zo supermarketov a eko drogériou z iných zdrojov? Zhodnotíme eko drogériu z pohľadu typu a pôvodu použitých surovín, typu obalov, spôsobu distribúcie od výrobcu až po váš byt, aj z pohľadu etiky a filozofie firmy.

Témy, ktoré určite rozoberieme:

1. Prečo ekologická drogéria.

2. Čo obsahuje a čo NEobsahuje ekologická drogéria.

3. Výhody používania ekologickej drogérie.

4. Eko drogéria na „pulte“ – aký je jej príbeh (krajina pôvodu, distribučný kanál, obal vs. čapovanie, filozofia firmy).

5. Vlastnoručne vyrobená drogéria vs. kupovaná (výhody/nevýhody) .

6. Keď ocot a parný mop nestačí.

7. Eko drogéria budúcnosti.


MY v EVIANE

  • Tvoríme prírodné záhrady a školské záhrady, ktoré učia
  • Inšpirujeme a pomáhame žiť bez odpadov
  • Inovujeme zaužívané postupy a metódy vzdelávania
  • Realizujeme environmentálnu výchovu na školách