Akcie

Kurz permakultúry

CESTA MESTA – cesta z miesta

V tomto roku otvárame dva identické kurzy permakultúry na dvoch rôznych miestach – v Košiciach a Lučenci.

Kde: LUČENEC, ZŠ Vajanského 2844/48

Kedy: 26. 10. 2019 – 21. 6. 2020

Kde: KOŠICE, Ekolor, Južná trieda 82

Kedy: 27. 10. 2019 – 14. 6. 2020

Lektori: permakultúrne dizajnérky – Paulína Urdová, Svetlana Kuzderová, Tatiana Suchodolská, Martina Belíková, Zuzana Mastišová

Rozsah:

9 jednodenných seminárov = 63 hodín

teória, princípy, dizajn komunitného priestoru vrátane praktickej realizácie

Obsah:

Celoročným kurzom obsiahneme všetky podstatné témy pre pochopenie princípov permakultúry ako spôsobu života:

starostlivosť o človeka/ľudí

starostlivosť o Zem

princíp primeranej, zodpovednej spotreby

Bližšie informácie: www.skola.permakultura.sk, paulina.urdova@gmail.com, 0902 227 258


MY v EVIANE

  • Tvoríme prírodné záhrady a školské záhrady, ktoré učia
  • Inšpirujeme a pomáhame žiť bez odpadov
  • Inovujeme zaužívané postupy a metódy vzdelávania
  • Realizujeme environmentálnu výchovu na školách