Bezplatné vzdelávacie programy


API Škola Života

vzdelávací program pre verejnosť a pre školy

Spolu s Nadáciou záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa bude naša lektorka Paula Urdová viesť workshopy o včelách. Workshopy sú vhodné pre verejnosť aj školy (od 5. ročníka). Je potrebné sa prihlásiť do 7.10.2018.

Témy:

 • 9., 11. a 12.10.2018Tajomstvá včelích rodín – päťhodinový sprievodca životom včelej rodiny spojený s prehliadkou úľa. Drevené učebné pomôcky umožňujú lepšie porozumieť rozdielom medzi matkou, trúdom a včelou-robotnicou. Ovoniame a ochutnáme včelie produkty.
 • 16., 17.10.2018 – Včelia pastva – trojhodinová aktivita, počas ktorej sa oboznámime s jedálnym lístkom včiel i nebezpečnými látkami. Spojená je s výsadbou medonosných, peľotvorných rastlín a záhonu liečivých rastlín na zlepšenie zdravotného stavu včiel.
 • 18. 10. 2018 – V tejto krajine nie sme sami – trojhodinová aktivita o urbanizácii a jej vplyve na život včiel spojená s exkurziou do najbližšieho okolia Senianskeho kaštieľa.

BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

V spolupráci s organizáciou Natur-Pack, a. s. a Ekoparkom HOLÁ HORA ponúkame

BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE I. A II. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SO SÍDLOM V MESTE PREŠOV

MIESTO KONANIA: EKOPARK HOLÁ HORA

Náklady hradí organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a. s.

Termíny:

 • 26.4. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
 • 16.5. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
 • 13.6. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Laura Martinková, 0902 531 704

Objednať bezplatný výučbový program môžete TU

V spolupráci s organizáciou Natur-Pack

BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE I. A II. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SO SÍDLOM V MESTE PREŠOV

MIESTO KONANIA: triedy vo Vašej škole

Náklady hradí organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a. s.

Termíny:

 • 2.5. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
 • 9.5. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
 • 22.5. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
 • 31.5. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
 • 6.6. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
 • 21.6. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30
 • 27.6. 2018 začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Laura Martinková, 0902 531 704

Objednať bezplatný výučbový program môžete na tel.č. 0902 531 704

Lektorku si objednávate na 4 výučbové programy v jeden deň/ 4 vyučovacie hodiny, pričom si môžete vybrať poradie a zloženie výučbových programov podľa Vašej potreby.

LEKTORKY:

Mgr. Laura Martinková

Každodenná skúsenosť ma priviedla na cestu k nulovému odpadu. Pozorujem seba a svoje okolie, nastavujem zmeny v správaní a nakupovaní, vyhodnocujem. A potom „nenakupujem“, triedim, vermikompostujem. Verím, že to má zmysel.

Ing. Paulína Urdová

Mám 15-ročné skúsenosti so zavádzaním triedeného zberu odpadu a zakladaním kompostovísk, v školách, v komunitách a v obciach. Som lektorkou environmentálnej výchovy a vzdelávania. Viem, že téma odpadu je riešiteľná v akýchkoľvek podmienkach a v školách dokonca hravo.


O PRINCEZNEJ LESANKE

Určené pre 1. a 2. ročník ZŠ

Popis: Hraná rozprávka o princeznej Lesanke, Papierenke, Plastenke a kráľovičovi Tetrapakovi (na motívy rozprávky Šípková Ruženka). Deti pomáhajú vyčistiť rozprávkovú krajinu, naučia sa rozpoznať druhy odpadu a správne ho vytriediť.

Cieľ: zaviesť separovaný zber alebo zlepšiť kvalitu triedenia pri zavedenom zbere, poznať označenie odpadu na obaloch

Počet účastníkov: 1 trieda (10-25 žiakov)

Doba trvania: 45 minút


ODPADKOVO – NOVÁ DIMENZIA

Určené pre 3.- 9. ročník ZŠ

Popis: JA ako spotrebiteľ spoznávam, z čoho sú vyrobené veci a čo sa s nimi stane, keď ich nepotrebujem. Zahráme sa „Človeče, zamysli sa“ a „Doba rozpadová“. Zavedieme triedený zber odpadu (v triede alebo aj na škole), zriadime ekohliadku.

Cieľ: rozpoznať materiály, ktoré sa stávajú odpadom, vedieť o ich dopade na životné prostredie, o možnostiach recyklácie

Počet účastníkov: 1 trieda (15-25 žiakov)

Doba trvania: 45 minút