Bezplatné vzdelávacie programy

BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

V spolupráci s organizáciou Natur-Pack, a. s. a Ekoparkom HOLÁ HORA ponúkame

BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE I. A II. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SO SÍDLOM V MESTE PREŠOV

Náklady hradí organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a. s.

Pre viac informácií kontaktujte: Ing. Paulína Urdová, +421 902 227 258

Objednať bezplatný výučbový program môžete TU