Putovná výstava

Výstava „Na skládky nie sme krátki!“

Od polovice októbra 2013 putuje po slovenských školách výstava „Na skládky nie sme krátki!“, ktorá vznikla v rámci rovnomenného projektu občianskeho združenia OZ TATRY. Výstava pozostáva z 15 ks ľahko inštalovateľných banerov formátu A1.

Zapožičanie výstavy je aj v roku 2018 bezplatné, doba vystavenia na škole je 2 týždne, potom škola odošle výstavu ďalšej nasledujúcej škole.

V prípade záujmu o výstavu je potrebné kontaktovať paulina.urdova@eviana.sk a uviesť:

  • názov a presnú adresu školy,
  • meno, priezvisko a titul koordinátora environmentálnej výchovy,
  • číslo mobilného telefónu a e-mailovú adresu koordinátora environmentálnej výchovy,
  • orientačne čas, kedy chcete vystavovať (Eviana, n.o. si vyhradzuje právo upraviť tento čas).

Škola bude zaradená do poradovníka čakateľov na výstavu.

V prípade záujmu si môže škola vytlačiť pdf náhľad výstavy pre trvalú inštaláciu (formát A3 je pomerne dobre čitateľný), musí dodržať len dve podmienky:

  • musí túto skutočnosť oznámiť OZ TATRY,
  • nesmie v materiáloch nič meniť.

Náhľad (na stiahnutie):

Banner má hornú a dolnú kovovú lištu, špagát na zavesenie, plocha (formát A1) je poplastovaný textil, dá sa stočiť a ľahko uskladniť.