Spolupracujeme

Organizácia zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s.

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sa plnia povinnosti tak pre vyhradený prúd odpadov z obalov, ako aj pre vyhradený prúd odpadov z neobalových výrobkov.

Viac informácii sa dozviete TU.

Pozrite si video, ako a čo robia TU


Živica – Inšpirujeme k zmene

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu, ekoporadenstvu aponúka priestor na hľadanie seba samého. O Živici sa viac dozviete TU.


Škola permakultúry – PEAR (Permaculture Academy & Reserch)

je odborná a praktická vzdelávacia inštitúcia so silným národným a medzinárodným vplyvom, aplikujúca a šíriaca permakultúrne princípy ako svoje poslanie. Je to inštitúcia, ktorá slúži aj ako inšpirácia verejnosti, zdroj overených informácií, dôkaz integrity a ekonomickej nezávislosti.

Podporuje vzájomnú spoluprácu a komunikáciu všetkých záujemcov a zároveň poskytuje osobný rast v slobode a zodpovednosti.

Škola permakultúry je v strednej a východnej Európe jedinečným projektom, ktorý spája fungujúcu permakultúrnu farmu a vzdelávaco-výskumnú inštitúciu. Spájame odborníkov z rôznych profesií do celistvého vzdelávacieho programu; spájame každého, kto má chuť zdieľať svoje skúsenosti, skúšať inovatívne techniky v rámci jedného projektu s tými, ktorí potrebujú získať praktické zručnosti. Pretože všetci sme jedineční a máme čo ponúknuť ostatným.

Škola permakultúry je čarovné miesto na juhu stredného Slovenska v rázovitej lazníckej obci Hrušov, ktoré poskytuje nádherné výhľady do slovenskej krajiny, umožňuje spoznávať históriu i živo zachované tradície regiónu Hont.

Viac informácií o škole a kurzoch sa dozviete TU.Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.

Otec čtyř dětí, vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil na waldorfských i jiných alternativních školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu. V Evropě a v Indii navštívil celou řadu svobodných škol. Vedl vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, pro veřejnost besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Organizuje vzdělávání ředitelů alternativních škol. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi.

O Inštitúte sa viac dozviete TU.


Občianske združenie DEKIŇA

je zamerané na edukáciu detí i dospelých a ich celkový osobnostný rozvoj, podporovanie životného štýlu vedúceho k šetrnému a zodpovednému prístupu a úcte k prírode, poskytovanie zmysluplného trávenia voľného času, zvyšovanie kvality života komunity, vytváranie podmienok a zázemia pre cestovný ruch s cieľom pozitívnej propagácie lokality.

OZ DEKIŇA organizuje program Rastieme s deťmi. Všetko o nich nájdete TUa TU.


Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Vlastnými rukami sa snažia zachrániť renesančný Seniansky kaštieľ. Krásne prostredie kaštieľa je korunované jeho bezprostredným okolím vtáčieho raja Senianskych rybníkov.


Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody

OZ vyvíja aktivity v Trstenej pri Hornáde a okolí. Viac sa o ich činnosti môžete dozvedieť TU.