Akcie v roku 2018

25.10.2018 sa v Humennom prvýkrát prezentoval festival Ekotopfilm. Boli sme tam aj MY. Ako to dopadlo si môžete pozrieť od 10:35 min.


V rámci projektu API-škola života, ktorý realizuje Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa boli v októbri workshopy o včelách. Na akcii sa zúčastnili tak školy ako aj široká verejnosť.

  • 9., 11. a 12.10.2018Tajomstvá včelích rodín
  • 16., 17.10.2018 – Včelia pastva
  • 18. 10. 2018 – V tejto krajine nie sme sami

TAJOMSTVÁ VČELÝCH RODÍN – workshop

20. 9. 2018, 9:30, areál Kaštieľa Senné

Spolu s lektorkami Drahomírou Hlohinovou a Paulínou Urdovou sme si pozreli kaštieľ a aj známy vtáči raj – rybníky Senné. Okrem toho sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o včelách – ako na prvý pohľad rozoznať matku, trúda a robotnicu. Pozreli sme si aj ako vyzerá úľ zvnútra.

Nakoniec sme sa dozvedeli o liečivých účinkoch medu a mali sme možnosť ochutnať rôzne medové výrobky.

Workshop sa uskutočnil s podporou Karpatskej nadácie.


O prirodzenej výchove a alternatívnom školstve

24.8.2018 v čase od 17.00 – 18.30 v Libresso Books&Coffee, Hlavná 29, Prešov

Pavel Kraemer, ktorý založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání v Čechách sa prišiel s nami podeliť o svoje skúsenosti s výchovou a s alternatívnymi školami. Témy diskusie boli:

  • Ideály a prax jednotlivých alternatívnych smerov: Montessori, Waldorf, lesné škôlky, slobodné školy
  • O zakládaní škôl, škôlok – čo je za tým, aké sú riziká, akú podporu poskytujeme
  • O rešpektujúcej výchove v škole i doma

K dispozícii boli knihy s odbornou tématikou.


EKOTOPFILM/ENVIROFILM Trebišov

31. 5. 2018, Mestské kino Slávia, Trebišov, od 16:00

Na festivale o 18:00 Paulína Urdová diskutovala na tému Z 23 % na 50 % – OD TRIEDENIA K RECYKLOVANIU.

Na zvedavé otázky odpovedali aj Ing. Eva Bučková, referentka pre ochranu ŽP mesta Trebišov a Stanislav Ďuriček, obchodný manažér NATUR-PACK a. s.


Letný deň v Getragu

Dňa 27. 5. 2018 sa uskutočnil Letný deň pre zamestnancov a ich rodiny vo firme Getrag. Zapojila sa aj Eviana, n. o. Doobeda sme vyrábali prací gél a aviváž. Jednoducho a ekologicky. A poobede sme sa učili o význame a spôsoboch kompostovania.


Príďte za nami na Majáles do Prešova!

11. 5. 2018, Ekopark Prešov

V spolupráci s NATUR PACKom, a. s. sme v infostánku poskytovali konzultácie k tomu, ako čo najúspornejšie nakladať s odpadom.

Pre deti: zahráme si hru Slimák (vznikla v spolupráci s NATUR PACKom, a. s.), Pexeso a Doba rozkladová.


Permakultúrny dizajn záhrady

4. – 6. 5. 2018, Hnilec

Deň Zeme v Rimavskej Sobote

Dňa 20. 4. 2018 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote už tradične uskutočnil DEŇ ZEME.

Účastníci podujatia sa dozvedeli o ochrane životného prostredia a o zodpovednom prístupe k nemu, aby sme jedli zdravé potraviny, dýchali čistý vzduch, pili čistú vodu… Odchádzali s tým, že je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť poklady pre budúce generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.

Podujatie podporili: Mesto Rimavská Sobota – Ing. Eva Muráriková, Eviana, n. o. Košice – Ing. Paulína Urdová, Gemersko-malohontské múzeum – Mgr. Monika Gálffyová, Hvezdáreň Rimavská Sobota – RNDr. Daniela a Pavel Rapavý, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota a Brantner Gemer s. r. o Rimavská Sobota.

JA a zodpovednosť – VODA

Tento program realizujeme v spolupráci s OZ Priatelia trstenskej prírody

17. 4. 2018, ZŠ Trstené pri Hornáde

(1. – 9. ročník)

Popis: Cesta vody od zdroja do mora a vplyv človeka na jej znečistenie. Klimatická zmena, ako môžeme zmierniť jej dopady. Sami rozhodujeme o vlastnej budúcnosti. Účastníci navrhnú prvky zachytenia dažďovej vody v školskej záhrade, napájadlá pre hmyz a vtáky, prírodné jazierko.

Cieľ: prevziať osobnú zodpovednosť za znečisťovanie, navrhnúť vodné prvky do školskej záhrady

Dažďové záhrady – Voda v krajine

12. – 13. 4. 2018, CVČ Včielka Púchov

Dívam sa očami, ukazujem prstom… Žiaci a učitelia zo ZŠ Mládežnícka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Slovanská, ZŠ Gorazdova a Spojenej školy v Púchove, študentov Gymnázia v Púchove a členov krúžku S lupou do prírody sa dozvedia o vode v krajine: kde je a kde by mohla byť, o vode v záhrade – napájadlá, mokrade, o zakladaní dažďovej záhrady, o dažďovom záhone, o vode, ktorá prináša do krajiny život… Podujatie sa koná vďaka projektu CVČ Včielka a Mesta Púchov -Ekologicky v odpadovom hospodárstve.

Separovanie odpadu v základných školách

6. 3. 208, Levoča

Môžete sa pozrieť ako prebieha výučba na škole – Levoča.


Utrieďme si triedenie odpadu

Eviana, n.o. v spolupráci s OZ DEKIŇA uviedla prvý workshop zo série Polročná odpadová odvykačka!

20. 2. 2018 o 17:00, Výmenník Obrody 2, Košice.

Workshopy sa budú konať 1 x v mesiaci, po polroku budeme profesionáli nielen v triedení, ale najmä v minimalizácii odpadu, vo vermikompostovaní, možno aj v komunitnom kompostovaní pred panelákom.

Ďalšie akcie budú:

20.3. Dážďovková párty

24.4. Kompostujeme pred panelákom?

Arthouse Recyklátor: Vermi, ver dážďovkám

14. 2. 2018 o 17:00, ArtHouse, Poprad

O domácom kompostovaní sme zistili veľa úžasných informácií a vlastnoručne sme si ho založili. Každý účastník odchádzal s plnými rukami – odniesol si nový vermikompostér s kalifornskými dážďovkami.

Bezplatné environmentálne výučbové programy k téme Triedenie odpadu na školách

Metodický deň pre učiteľov na 1. stupni ZŠ a pre učiteľov po 7. ročník ŠŠ

7. 2. 2018, Libresso Books & Coffee, Prešov

13. 2. 2018, Výmenník Obrody, Košice

Počas metodického dňa sme sa s učiteľmi naučili, ako žiakov zaujímavým a hravým spôsobom vtiahnuť do témy odpadov na školách ale aj u nich doma.

NeODPADni z ODPADOV – bezplatný softvér pre interaktívnu tabuľu

Metodický deň pre učiteľov na 2. stupni ZŠ

8. 2. 2018, Libresso Books & Coffee, Prešov

20. 2. 2018, Výmenník Brigádnická, Košice

Počas metodického dňa sme sa s učiteľmi naučili, ako žiakov zaujímavým a hravým spôsobom vtiahnuť do témy odpadov na školách ale aj u nich doma.

Softvér si môžete bezplatne stiahnuť TU

VERMI – bez dážďoviek neodídeš

23.1.2018 o 17:00 vo Výmenníku Obrody 2, Košice

Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o domácom kompostovaní a účastníci si domov odniesli nový vermikompostér.

Veríme, že vermikompostér pravidelne zásobujú zbytkami z kuchyne.

Hravé popoludnie – spoločenské hry pre deti

9.1.2018 od 16:00 vo Výmenníku Obrody 2, Košice

Skupina rodičov z facebooku Domáce a komunitné vzdelávanie začala pravidelne stretávať a hrať rôzne spoločenské hry.

Prvýkrát si zahrali Carcassonne, Dixit a Saboter.

Akcie v roku 2017

VERMI – bez dážďoviek neodídeš

11.12.2017 o 18:00 v Libresso books & coffee, Hlavná 29, Prešov

Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o domácom kompostovaní a účastníci si domov odniesli nový vermikompostér.

Skryté tajomstvá odpadu

6.12.2017 od 16:00, Libresso Books&Coffee, Hlavná 29, Prešov

Toto bol prvý workshop zo série „Polročná odpadová odvykačka“. Predstavili sa nám plaché rozprávkové bytosti a vyrozprávali nám svoj príbeh. Zahrali sme si špeciálne človečko a preskúmali, či sa sklo v prírode rozloží a ako dlho mu to bude trvať.

Nakoniec sme vytvorili originálne separačné nádoby, ktoré sa stali základom pre neobyčajný kútik v Libresse.

EKOTOPFILM – ENVIRONFILM, Junior festival pre 1. a 2. stupeň základných škôl

4.12.2017, Spišská Nová Ves

Po premietaní filmov sme v spolupráci s NATUR-PACKom, a. s. pripravili zaujímavý program pre deti.

Inovativní vzdělávání na Slovensku – turné Pavla Kraemera

20. – 26. 11. 2017

Pavel Kraemer v rámci svojho turné navštívil Poprad (Krásne Sady), Prešov, Strážske, Košice, Družstevnú pri Hornáde, Prievidzu, Nové Zámky a Šaľu.

Stretol sa s rodičmi, učiteľmi aj žiakmi. Veľa rodičov sa pýtalo na možnosti založiť alternatívnu školu, s učiteľmi a žiakmi pracoval pomocou intuitívnej pedagogiky.