Ekovýchova pre školy

Ak chceme ovplyvniť to, ako naša Zem bude vyzerať v budúcnosti, musíme začať teraz! S našimi deťmi si tvoríme vlastnú budúcnosť.

Školám ponúkame vzdelávacie programy k rôznym environmentálnym témam. Pomáhame vám dosiahnuť zmenu vo vašom životnom prostredí alebo zmenu v správaní sa a jednaní. Premýšľajte, čo chcete zmeniť, čo chcete dosiahnuť, aký posun chcete vidieť po realizovaní výučbového programu, seminára, workshopu.

Výchova a vzdelávanie: V 1 deň realizujeme min. 3, max. 5 výučbových programov na škole. Sú určené pre jednu triedu, min. 18 detí.

Cena: 1,50 € na žiaka za 1 vyučovaciu hodinu. Cena je orientačná!

Ponuka pre materské školy, špeciálne školy, základné školy – 1. stupeň, 2. stupeň a pre stredné školy.

Programové balíčky:

Semináre a workshopy: sú určené pre zmiešané skupiny žiakov a dospelých (pedagógov, nepedagogický personál, rodičov a starých rodičov)

Rozsah: 2 – 5 hodín v 1 deň, počet lektorov a dĺžku upravíme po osobnej konzultácii, cena je dohodou

Ponuka TU.

Hĺbku, rozsah a cieľ aktivity určuje zadávateľ – teda VY. Preto túto ponuku považujte za orientačnú, v skutočnosti vieme ponúknuť oveľa viac.

V prípade záujmu nás kontaktujte. Pri výbere, prosím, myslite na to, že program nie je jednorazový. Prídeme k vám v priebehu školského roka viackrát (podľa vašich potrieb), aby sme sa spolu s vami mohli tešiť zo zmeny.