Ekovýchova pre školy

Ak chceme ovplyvniť to, ako naša Zem bude vyzerať v budúcnosti, musíme začať teraz! S našimi deťmi si tvoríme vlastnú budúcnosť.

Školám ponúkame vzdelávacie programy k rôznym environmentálnym témam. Pomáhame vám dosiahnuť zmenu vo vašom životnom prostredí alebo zmenu v správaní sa a jednaní. Premýšľajte, čo chcete zmeniť, čo chcete dosiahnuť, aký posun chcete vidieť po realizovaní výučbového programu, seminára, workshopu.

Výchova a vzdelávanie: V 1 deň realizujeme min. 3, max. 5 výučbových programov na škole. Sú určené pre jednu triedu, min. 18 detí.

Ponuka pre materské školy, špeciálne školy, základné školy – 1. stupeň, 2. stupeň a pre stredné školy.