O nás

Naša vízia a náš tím

Eviana je vzdelávacia organizácia poskytujúca holistickú environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Zameriavame sa na jednotlivcov, skupiny a komunity starajúce sa o deti a mládež. Sprevádzame svojich klientov počas celého procesu pozitívnych zmien, ktoré uskutočňujú vo svojich životoch a v životnom prostredí. Motivujeme, inšpirujeme, napomáhame k takýmto zmenám a ponúkame nové a zaujímavé riešenia.

Ponúkame produkty „ušité na mieru“ podľa potrieb, predstáv a očakávaní cieľových skupín v súlade s prírodnými zákonmi a záujmami Zeme.

Prostredníctvom výchovy a starostlivosti o deti tvoríme budúcnosť národa, civilizácie a planéty. Aké poznanie, postoje a návyky im odovzdávame svedčí aj o našej sebaúcte, o láske k životu a zodpovednosti k tomu, čo nám bolo zverené. Dieťa a všetko, čo s ním súvisí, je preto pre nás stredobodom pozornosti.

Eviana vyznáva tieto kľúčové hodnoty:

 • podpora života a zdravia,
 • dieťa ako boží dar,
 • bezpodmienečná láska,
 • harmónia,
 • sloboda,
 • komunita,
 • spolupráca a participácia,
 • človek ako dokonalá bytosť a súčasť stvorenia,
 • bezpečie a istota,
 • blahobyt, prosperita a hojnosť pre všetkých,
 • príroda a vzťah k Zemi.

Sme otvorení pre každého. Avšak neakceptujeme extrémistické názory a neprikláňame sa k žiadnemu náboženstvu.

Spolupracujeme so školami, vzdelávacími inštitúciami všetkých typov a stupňov, rodičmi, deťmi a mládežou, podnikateľskými subjektmi a samosprávami.

Našim cieľom je vytvoriť sieť spokojných partnerov a užívateľov našich vzdelávacích služieb a spolupracovať so zastrešujúcimi environmentálnymi vzdelávacími organizáciami a štátnymi, verejnými i neverejnými inštitúciami.

Náš pracovný tím tvoria ľudia, pre ktorých je práca v Eviane zmysluplnou činnosťou. Majú priestor pre kreativitu a uskutočňovanie vlastných snov, napĺňanie ambícií či životného poslania.


Tím

Ing. Paulína Urdová

lektorka, metodička

Študovala som Rádiotechniku na TU KE. V tom čase som prechodila takmer všetky pohoria na Slovensku, nazrela do tajomných slovenských jaskýň. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Záhrady, ktoré napomáham tvoriť, sa stávajú šperkami na šatách Zeme. Šprtaním sa v rôznych „alternatívnych“ vedách som dospela k poznaniu, kto som, čo ma baví, z čoho mám najväčšiu radosť. Som lektorkou environmentálnej výchovy. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, aby som po Zemi mohla kráčať spolu s vami.

E-mail: paulina.urdova@eviana.sk, Mobil: 0902 227 258


Mgr. Laura Martinková

lektorka

Vyštudovala som environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, potom som zistila, že som veľmi zlá sekretárka, následne som si spravila kurz bezpečnostného technika, aby som sa mohla vrátiť k environmentalistike, ktorá ma napĺňa. Som manželka, dcéra, sestra, teta, pestovateľka, experimentátorka, lektorka, človek s otvorenými očami, ušami a srdcom, ktorý sa vie pre zmysluplné veci hlboko nadchnúť. Zaoberám sa dopadom našich odpadov v každodennom živote na životné prostredie, ľudí okolo nás, ľudí na druhom konci sveta…Aj pre toto všetko ma triedenie odpadu nebaví a preto ho radšej nevytváram. Veď život bez zbytočného odpadu je oveľa jednoduchší a zároveň nás núti rozmýšľať a posúvať svoje hranice. Keď to dokážem ja, určite to dokážete aj vy a rada Vám pri tom pomôžem.

E-mail: laura.martinkova@eviana.sk, Mobil: 0902 531 704

RNDr. Martina Lukáňová

správa web stránky, Inovatívne vzdelávanie

Som človek hľadajúci odpovede na to, čo je pre tento svet najlepšie. Zaoberám sa trvalo-udržateľným spôsobom života, čo zahŕňa tehotenstvo, pôrod, výchovu detí, ich vzdelanie a dopad našej spoločnosti na svet. Mám dlhoročné skúsenosti s ochranou prírody a chcela by som toto sprostredkovať nasledujúcim generáciám – našim deťom a ich deťom. Vyštudovala som biológiu, špecializáciu zoológiu a doplnila som si kvalifikáciu o pedagogické minimum. Po niekoľkých rokoch strávených na vysokých školách na Slovensku som si chcela vyskúšať prácu v teréne a odišla som ako dobrovoľník do Peru. Po návrate som začala pracovať v ochrane prírody, kde pracujem dodnes. Počas tehotenstva a materských dovoleniek som pomáhala organizovať prednášky a premietania filmov pre OZ Ženské kruhy, ktoré sa snažia o to, aby slobodná voľba, dôstojnosť a rešpektovanie ženy pri pôrode boli samozrejmosťou. Keď sa mi narodili deti, tak som sa viac začala zaujímať o to, aké vzdelanie sa im dostane a urobila som si trojročný kurz Montessori pedagogiky. V Montessori pedagogike mi chýbalo to, že deti sa málo pohybujú po vonku a tak som sa začala zaujímať o lesné kluby. Ako dobrovoľník pracujem aj ako konzultant v Zelenej škole a v environmentálnej oblasti sa stále ďalej vzdelávam. Zistila som, že všetko na svete je navzájom prepojené a čokoľvek som začala robiť, tak ma to vždy priviedlo naspäť k prírode.