Ako nás podporiť

S radosťou Vám oznamujeme, že sme zaregistrovaní ako príjemca 2, príp. 3 % z dane za rok 2018.

Ak nám chcete darovať 2 %, tak kliknite TU.

Páči sa Vám naša filozofia? Prečítajte si o nej viac.

Páči sa Vám naša práca? Príďte sa na nás pozrieť.

Podporte nás v našom úsilí o krajšiu Zem a o lepšie školstvo!

Môžete nás podporiť jednorazovým príspevkom alebo sa stať našim pravidelným prispievateľom.

Číslo účtu: SK37 0900 0000 0051 2440 2637

Viac podrobností tu

Stredné školy

JA a zodpovednosť (voda)

Popis: Cesta vody od zdroja do mora a vplyv človeka na jej znečistenie. Prostredníctvom simulačnej hry „Lov rýb“ zistíme, že zdroj je konečný a sami rozhodujeme o vlastnej budúcnosti. Účastníci navrhnú opatrenia na šetrenie vody a obmedzenie jej znečisťovania.

Cieľ: prevziať osobnú zodpovednosť za znečisťovanie a využívanie obmedzených zdrojov

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

JA a zodpovednosť (odpad)

Popis: Prostredníctvom aktivity „Lov rýb“ pochopíme jedinečnosť našej Zeme, vodu, pôdu a vzduch ako konečné zdroje pre život. Spoločne vytvoríme podmienky pre separovanie a následnú recykláciu, opätovné využívanie vecí a predchádzanie vzniku odpadu.

Cieľ: prevziať osobnú zodpovednosť za každú vec, ktorú sa rozhodneme kúpiť a neskôr vyhodiť

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Návrhár Príroda

Popis: Dizajn krajiny, prírodná a „umelá“ architektúra, prírodné vzory. Význam tvarov, prúdenie energie, okraje, hranice, susedstvá. Odraz tvarov v ľudskom tele.

Cieľ: využívanie prírodných vzorov pri navrhovaní záhrad

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Jedzme zodpovedne

Popis: Čo jem? Odkiaľ to pochádza? Koľko skutočne zjem a koľko sa pri tom vyplytvá? Ako moje jedlo mení svet? Horúcou témou sú potravinové míle, virtuálna voda, ekonomika a etika, klimatické zmeny a globálne vzdelávanie.

Cieľ: dosiahnuť zmenu v stravovacích návykoch a spôsobe obstarávania potravín

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Neželaní votrelci

Popis: Invázne druhy rastlín na našom území, aké podmienky im vytvárame, ako sa nám za to „odmenia“, čo hovorí zákon – a čo robia zodpovední. Riziká pre naše zdravie, riziká pre naše sídla a obydlia.

Cieľ: spoznať invázne rastliny a chrániť naše územie pre pôvodné druhy

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Základné školy – 2. stupeň

Kompost nad zlato I

(5. – 6. ročník)

Popis: Ako (ne)kompostuje príroda a ako ju vieme napodobniť. Zahráme sa stolovú hru „S fúrikom opreteky“ – čo patrí a čo nepatrí do kompostu, ktoré živočíchy nám pomáhajú kompostovať, ako prebieha kompostovací proces. Víťaz získava kvalitné hnojivo!

Cieľ: porozumieť, že procesy v prírode sú dokonalé a naučiť sa napodobňovať ich

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Kompost nad zlato II

(5. – 7. Ročník)

Popis: Pôda – pre rastliny je to „zem pod nohami“. Zisťovanie kvality pôdy. Kompost ako najkvalitnejšie hnojivo, aké prvky obsahuje, ako ho správne používať v záhrade a v kvetináčoch.

Cieľ: úrodná pôda s organickými živinami je základom pre bohatú úrodu

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Odpadkovo – nová dimenzia

(5. – 7. ročník)

Popis: JA ako spotrebiteľ spoznávam, z čoho sú vyrobené veci a čo sa s nimi stane, keď ich nepotrebujem. Zahráme sa „Človeče, zamysli sa“ a „Doba rozpadová“. Zavedieme triedený zber odpadu (v triede alebo aj na škole), zriadime ekohliadku.

Cieľ: rozpoznať materiály, ktoré sa stávajú odpadom, vedieť o ich dopade na životné prostredie, o možnostiach recyklácie

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Chémia alebo život?

(5. – 7. ročník)

Popis: Kto sú naši pomocníci v záhrade? Živočíchy, vtáky, hmyz, mravce a … včely. Aký je ich jedálny lístok? Kde sú ich príbytky? Ježník, hadník a hmyzí hotel – ako ich zhotoviť, čím ich zariadiť, kam ich umiestniť? Aké nebezpečie hrozí živočíchom pri používaní chemických postrekov v záhradách?

Cieľ: poukázať na rovnováhu v prírode — „škodcovia“ a ich predátori

Doba trvania: 2 vyučovacie hodiny

Teplo domova

(5. – 7. ročník)

Popis: Atmosféra na našej planéte sa otepľuje, lebo… Krátkym filmom si priblížime denné aktivity, ktorými spôsobujeme globálne otepľovanie. Spoločne nájdeme riešenia a do dlane vpíšeme, čo budeme robiť/nerobiť každý deň pre zachovanie klímy optimálnej pre život človeka.

Cieľ: ukázať, že aj malé veci môžu spôsobiť veľké zmeny, že zodpovednosť je na každom z nás

Doba trvania: 45 minút

Dlaň plná záhradných inšpirácií

(5. – 7. ročník)

Popis: Maľované plátno s liečivými rastlinami, puzzle a pexeso, vrecúško s tinktúrami, vzorkovník semien. Bylinková špirála teoreticky aj prakticky, nároky rastlín na pestovanie, recepty na ich využitie.

Cieľ: zoznámiť sa s pestrou paletou liečivých rastlín, pripraviť si z nich čaj, macerát, sirup, cukríky

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

JA a zodpovednosť (voda)

(5. – 9. ročník)

Popis: Cesta vody od zdroja do mora a vplyv človeka na jej znečistenie. Prostredníctvom simulačnej hry „Lov rýb“ zistíme, že zdroj je konečný a sami rozhodujeme o vlastnej budúcnosti. Účastníci navrhnú opatrenia na šetrenie vody a obmedzenie jej znečisťovania.

Cieľ: prevziať osobnú zodpovednosť za znečisťovanie a využívanie obmedzených zdrojov

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Návrhár Príroda

(5. – 9. ročník)

Popis: Dizajn krajiny, prírodná a „umelá“ architektúra, prírodné vzory. Význam tvarov, prúdenie energie, okraje, hranice, susedstvá. Odraz tvarov v ľudskom tele.

Cieľ: využívanie prírodných vzorov pri navrhovaní záhrad

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Jedzme zodpovedne

(5. – 9. ročník)

Popis: Čo jem? Odkiaľ to pochádza? Koľko skutočne zjem a koľko sa pri tom vyplytvá? Ako moje jedlo mení svet? Horúcou témou sú potravinové míle, virtuálna voda, ekonomika a etika, klimatické zmeny a globálne vzdelávanie.

Cieľ: dosiahnuť zmenu v stravovacích návykoch a spôsobe obstarávania potravín

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Neželaní votrelci

(5. – 9. ročník)

Popis: Invázne druhy rastlín na našom území, aké podmienky im vytvárame, ako sa nám za to „odmenia“, čo hovorí zákon – a čo robia zodpovední. Riziká pre naše zdravie, riziká pre naše sídla a obydlia.

Cieľ: spoznať invázne rastliny a chrániť naše územie pre pôvodné druhy

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

JA a zodpovednosť (odpad)

(8. – 9. ročník)

Popis: Prostredníctvom aktivity „Lov rýb“ pochopíme jedinečnosť našej Zeme, vodu, pôdu a vzduch ako konečné zdroje pre život. Spoločne vytvoríme podmienky pre separovanie a následnú recykláciu, opätovné využívanie vecí a predchádzanie vzniku odpadu.

Cieľ: prevziať osobnú zodpovednosť za každú vec, ktorú sa rozhodneme kúpiť a neskôr vyhodiť

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Zakladáme vermikompost

(1. – 9. ročník)

Popis: Vermikompostovanie za pomoci kalifornských dážďoviek je overený spôsob ako zužitkovať bioodpad najmä v zimných mesiacoch a využiť hotový kompost na prihnojenie izbových rastlín … a nekupovať žiadne hnojivá. Vyrobíme si vermikompostér, pripravíme podstieľku a umiestnime dážďovky do nového domova.

Cieľ: „Vykradnúť“ z odpadkových košov na škole všetok bioodpad a premeniť ho na hnojivo.

Doba trvania: 1 vyučovacia hodina

Ekopranie a ekočistenie

(5. – 9. ročník, možnosť zapojiť rodičov alebo iných dospelých)

Popis: Vyrobíme si vlastný ekologický prací prostriedok. Vyskúšame rôzne tipy ako čistiť jednoducho, účinne, lacno. Každá kvapka vody, ktorú znečistíme chemikáliami, putuje k rybám a potravovým reťazcom späť k človeku. Zmeňme to!

Cieľ: Porozumieť vode, prijať zodpovednosť za každú kvapku, ktorú vypúšťame do odpadu, zjednodušiť a zlacniť pranie a čistenie v škole a v domácnosti.

Doba trvania: 2-3 vyučovacie hodiny

Základné školy – 1. stupeň

O princeznej Lesanke

(1. – 2. ročník)

Popis: Hraná rozprávka o princeznej Lesanke, Papierenke, Plastenke a kráľovičovi Tetrapakovi (na motívy rozprávky Šípková Ruženka). Deti pomáhajú vyčistiť rozprávkovú krajinu, naučia sa rozpoznať druhy odpadu a správne ho vytriediť.

Cieľ: zaviesť separovaný zber alebo zlepšiť kvalitu triedenia pri zavedenom zbere, poznať označenie odpadu na obaloch

Doba trvania: 1 vyučovacia hodina

Od prameňa k moru

(1. – 2. ročník)

Popis: Odkiaľ máme vodu? Putovanie od prameňa, žiaci sa zahrajú na studničku, potok, rieku a živé organizmy okolo, napodobňujú padajúce kvapky dažďa, zvuky búrky … A krajinu po daždi, potok a jazierko – plné odpadkov. Odkiaľ sa to vzalo? Čo s tým?

Cieľ: porozumieť významu vody pre život a ako znečistená voda bráni zdravému životu

Doba trvania: 2 vyučovacie hodiny

O slimáčikovi, ktorý hľadal dúhu

(1. – 2. ročník)

Popis: Čítaná rozprávka o slimáčikovi a liečivých rastlinách na bylinkovej špirále. Slimačia cestička na maľovanom plátne, puzzle s návodmi a receptami, pexeso s liečivými rastlinami, vrecúška so sušenými bylinkami, vzorkovník semienok.

Cieľ: spoznávanie liečivých rastlín a ich využitie, účinky na zdravie

Doba trvania: 1 vyučovacia hodina

Šlo semienko na vandrovku

(1. – 4. ročník)

Popis: Vietor, voda, slnko a zem pomáhajú semienkam na vandrovke z „rodičovského domu“ do nového sveta. V nádobe s vodou vyskúšame „plavcov“ a „neplavcov“, niektorých vandrovníkov „rozfúkame“ po širokom okolí.

Cieľ: spoznať mnohorakosť tvarov semien, odhaliť finty, aké používajú semená, aby si rastliny zachovali rod

Doba trvania: 1 vyučovacia hodina

Odpadkovo – nová dimenzia

(3. – 4. ročník)

Popis: JA ako spotrebiteľ spoznávam, z čoho sú vyrobené veci a čo sa s nimi stane, keď ich nepotrebujem. Zahráme sa „Človeče, zamysli sa“ a „Doba rozpadová“. Zavedieme triedený zber odpadu (v triede alebo aj na škole), zriadime ekohliadku.

Cieľ: rozpoznať materiály, ktoré sa stávajú odpadom, vedieť o ich dopade na životné prostredie, o možnostiach recyklácie

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Chémia alebo život?

(3. – 4. ročník)

Popis: Kto sú naši pomocníci v záhrade? Živočíchy, vtáky, hmyz, mravce a … včely. Aký je ich jedálny lístok? Kde sú ich príbytky? Ježník, hadník a hmyzí hotel – ako ich zhotoviť, čím ich zariadiť, kam ich umiestniť? Aké nebezpečie hrozí živočíchom pri používaní chemických postrekov v záhradách?

Cieľ: poukázať na rovnováhu v prírode — „škodcovia“ a ich predátori

Doba trvania: 2 vyučovacie hodiny

Vypestuj a zjedz

(3. – 4. ročník)

Popis: Od semena po rastlinu, od kvetu po plod. Voda, vzduch, teplo, svetlo, pôda – živiny, včely a iné opeľovače. Toto sú faktory, od ktorých závisí farba, vôňa a najmä chuť plodov. Zahráme sa s maketami na organickú záhradku. Ovoniame a ochutnáme skutočnú zeleninu a ovocie.

Cieľ: spoznať, čo všetko rastliny potrebujú, aby nám darovali zdravé plody

Doba trvania: 1 vyučovacia hodina

Teplo domova

(4. ročník)

Popis: Atmosféra na našej planéte sa otepľuje, lebo… Krátkym filmom si priblížime denné aktivity, ktorými spôsobujeme globálne otepľovanie. Spoločne nájdeme riešenia a do dlane vpíšeme, čo budeme robiť/nerobiť každý deň pre zachovanie klímy optimálnej pre život človeka.

Cieľ: ukázať, že aj malé veci môžu spôsobiť veľké zmeny, že zodpovednosť je na každom z nás

Doba trvania: 1 vyučovacia hodina

Kompost nad zlato I

(4. ročník)

Popis: Ako (ne)kompostuje príroda a ako ju vieme napodobniť. Zahráme sa stolovú hru „S fúrikom opreteky“ – čo patrí a čo nepatrí do kompostu, ktoré živočíchy nám pomáhajú kompostovať, ako prebieha kompostovací proces. Víťaz získava kvalitné hnojivo!

Cieľ: porozumieť, že procesy v prírode sú dokonalé a naučiť sa napodobňovať ich

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Kompost nad zlato II

(4. Ročník)

Popis: Pôda – pre rastliny je to „zem pod nohami“. Zisťovanie kvality pôdy. Kompost ako najkvalitnejšie hnojivo, aké prvky obsahuje, ako ho správne používať v záhrade a v kvetináčoch.

Cieľ: úrodná pôda s organickými živinami je základom pre bohatú úrodu

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Dlaň plná záhradných inšpirácií

(4. ročník)

Popis: Maľované plátno s liečivými rastlinami, puzzle a pexeso, vrecúško s tinktúrami, vzorkovník semien. Bylinková špirála teoreticky aj prakticky, nároky rastlín na pestovanie, recepty na ich využitie.

Cieľ: zoznámiť sa s pestrou paletou liečivých rastlín, pripraviť si z nich čaj, macerát, sirup, cukríky

Doba trvania: 1-2 vyučovacie hodiny

Špeciálne školy

O princeznej Lesanke

Popis: Hraná rozprávka o princeznej Lesanke, Papierenke, Plastenke a kráľovičovi Tetrapakovi (na motívy rozprávky Šípková Ruženka). Deti pomáhajú vyčistiť rozprávkovú krajinu, naučia sa rozpoznať druhy odpadu a správne ho vytriediť.

Cieľ: zaviesť separovaný zber alebo zlepšiť kvalitu triedenia pri zavedenom zbere, poznať označenie odpadu na obaloch

O slimáčikovi, ktorý hľadal dúhu

Popis: Čítaná rozprávka o slimáčikovi a liečivých rastlinách na bylinkovej špirále. Slimačia cestička na maľovanom plátne, puzzle s návodmi a receptami, pexeso s liečivými rastlinami, vrecúška so sušenými alebo čerstvými bylinkami, vzorkovník semienok.

Cieľ: spoznávanie liečivých rastlín a ich využitie, účinky na zdravie

Od prameňa k moru

Popis: Odkiaľ máme vodu? Putovanie od prameňa, žiaci sa zahrajú na studničku, potok, rieku a živé organizmy okolo, napodobňujú padajúce kvapky dažďa, zvuky búrky … A krajinu po daždi, potok a jazierko – plné odpadkov. Odkiaľ sa to vzalo? Čo s tým?

Cieľ: porozumieť významu vody pre život a ako znečistená voda bráni zdravému životu

Šlo semienko na vandrovku

Popis: Vietor, voda, slnko a zem pomáhajú semienkam na vandrovke z „rodičovského domu“ do nového sveta. V nádobe s vodou vyskúšame „plavcov“ a „neplavcov“, niektorých vandrovníkov „rozfúkame“ po širokom okolí.

Cieľ: spoznať mnohorakosť tvarov semien, odhaliť finty, aké používajú semená, aby si rastliny zachovali rod

Materské školy

Pre každý program je počet účastníkov: 10-25 žiakov

Doba trvania: 20 – 45 minút

O princeznej Lesanke

Popis: Hraná rozprávka o princeznej Lesanke, Papierenke, Plastenke a kráľovičovi Tetrapakovi (na motívy rozprávky Šípková Ruženka). Deti pomáhajú vyčistiť rozprávkovú krajinu, naučia sa rozpoznať druhy odpadu a správne ho vytriediť.

Cieľ: zaviesť separovaný zber alebo zlepšiť kvalitu triedenia pri zavedenom zbere, poznať označenie odpadu na obaloch

O slimáčikovi, ktorý hľadal dúhu

Popis: Čítaná rozprávka o slimáčikovi a liečivých rastlinách na bylinkovej špirále. Slimačia cestička na maľovanom plátne, puzzle s návodmi a receptami, pexeso s liečivými rastlinami, vrecúška so sušenými alebo čerstvými bylinkami, vzorkovník semienok.

Cieľ: spoznávanie liečivých rastlín a ich využitie, účinky na zdravie

Od prameňa k moru

Popis: Odkiaľ máme vodu? Putovanie od prameňa, žiaci sa zahrajú na studničku, potok, rieku a živé organizmy okolo, napodobňujú padajúce kvapky dažďa, zvuky búrky … A krajinu po daždi, potok a jazierko – plné odpadkov. Odkiaľ sa to vzalo? Čo s tým?

Cieľ: porozumieť významu vody pre život a ako znečistená voda bráni zdravému životu

Šlo semienko na vandrovku

Popis: Vietor, voda, slnko a zem pomáhajú semienkam na vandrovke z „rodičovského domu“ do nového sveta. V nádobe s vodou vyskúšame „plavcov“ a „neplavcov“, niektorých vandrovníkov „rozfúkame“ po širokom okolí.

Cieľ: spoznať mnohorakosť tvarov semien, odhaliť finty, aké používajú semená, aby si rastliny zachovali rod

KURZ – CESTA MESTA – cesta z miesta

+ úvod do permakultúry, komunitné plánovanie a dizajnovanie, permakultúra v meste, permakultúra v osobnom živote, praktická realizácia dizajnu komunitnej záhrady

Miesto: Bratislava, Lučenec

ak máte nápady aj na iné mestá na Slovensku, tak nás kontaktujte.

Termín: rok 2019

Rozsah kurzu:

6 stretnutí teória = 42 hodín

1 stretnutie dizajnovanie = 7 hodín

1 stretnutie realizácia = 7 hodín

Stretnutia budú 1x mesačne, cez víkend

Program kurzu:

 • domácnosť – šetrenie vodou, ako nakupovať a kde, ako nenakupovať, kozmetika a čistiace prostriedky, ako šetrne s peniazmi a ako alternatívne s peniazmi
 • budovanie komunity v meste – prečo vlastne, bezpečnosť, spolunažívanie a zdieľanie, dôležitosť synergie a diverzity v spoločnosti
 • komunitné projekty – ako na ne, dizajnovo aj komunikačne aj v rámci tvorby pravidiel
 • mikrozáhrady na terase a balkóne, malé záhrady ako malé intenzívne systémy
 • budovanie pôdy a jej ochrana, bylinky, zákvasy, semienka a pod., kombinácie rastlín, pestovateľské termíny a pod.
 • drobné ovocie a záhradníčenie s ovocím, lesné záhrady, stohovanie rastlín a drevín
 • malé intenzívne systémy so zvieratami, význam zvierat pre človeka a krajinu, podpora biodiverzity, divé zvieratá v meste a ich ochrana
 • architektúra a technológie – šetrné technológie pre domácnosť, ako si vybrať pozemok pre dom, ako si navrhnúť dom, výber vhodného materiálu a pod.
 • práca s vodou v záhrade
 • ako viem zmeniť svoje mesto – transition town ako inšpirácia
 • jedlé mesto ako inšpirácia
 • verejné kompostovanie ako inšpirácie a pod.
 • podpora drobných pestovateľov, chovateľov, malých gazdov

Cyklus prednášok a workshopov

V roku 2019 ponúkame malým prevádzkam (čajovne, kaviarne) a školám cyklus prednášok a workshopov s názvom „Odpadová odvykačka“. Začať môžeme kedykoľvek, kontaktujte nás!

Témy:

Bezodpadu

Dážďovková párty (vermikompostovanie za pomoci kalifornských dážďoviek)

Kompostujeme (aj pred panelákom)

Semináre

– teória, motivácia, inšpirácia, plánovanie

Dlaň plná záhradných inšpirácií

Čítame, skladáme, hráme sa, a ani nezbadáme ako, zrazu poznáme liečivé rastliny, ich účinky a spôsoby použitia. Učebná pomôcka obsahuje maľované plátno s liečivými rastlinami, puzzle, pexeso, príbehy, pracovné listy, ukážku semien liečivých rastlín, recepty a návody na využitie. Súčasťou je brožúrka o vtáčích búdkach a kŕmidlách, hmyzích domčekoch, bylinkovej špirále a prírodnom jazierku.

Workshopy

– realizácia

Zakladáme vermikompost

Vermikompostovanie za pomoci kalifornských dážďoviek je overený spôsob ako zužitkovať bioodpad najmä v zimných mesiacoch a využiť hotový kompost na prihnojenie izbových rastlín … a nekupovať žiadne hnojivá.

Ekopranie a ekočistenie

Vyrobíme si vlastný ekologický prací prostriedok. Vyskúšame rôzne tipy, ako čistiť jednoducho, účinne a lacno. Každá kvapka vody, ktorú znečistíme chemikáliami, putuje k rybám a potravovým reťazcom späť k človeku.

Semináre a workshopy

Dizajnujeme a zakladáme Prírodnú záhradu

Je to jedinečné miesto na pozorovanie a prežívanie skutočného života. Stromy, rastliny, živočíchy, deti aj dospelí – všetci tu majú svoje miesto pre život, relax, zábavu. Záhrada ukrýva krásu aj tajomstvo.

Dizajnujeme a zakladáme Záhradu, ktorá učí

Chcete sa viac učiť vonku? Chcete vonku učiť fyziku, chémiu, dejepis, hudobnú, občiansku, jazyky…? Environmentálna výchova je prierezová téma, je súčasťou každého predmetu a v záhrade je to ľahšie uchopiť.

Dizajnujeme a zakladáme Prírodné jazierko

Súčasťou každej záhrady by malo byť 10 % vodnej plochy. Prírodné jazierko je priestor, ktorý plní niekoľko funkcií – napájadlo pre živočíchy a hmyz, prostredie pre vodné živočíchy a rastliny, miesto pre relax a vzdelávanie. Voda je pre človeka magnetom, tu sa cíti nádherne.

Dizajnujeme a zakladáme Dažďovú záhradu

Zachytávanie dažďovej vody je samozrejmosťou pre každého záhradníka. Dažďová záhrada pozostáva zo záhonov, v ktorých je možné zachytiť dažďovú vodu zo striech, asfaltových a betónových plôch, nechať ju postupne vsakovať do pôdy, pestovať náročnejšie druhy rastlín a dosiahnuť veľkú druhovú pestrosť nielen rastlín, ale aj živočíchov. Voda je vzácna, patrí do záhrad, zlepšuje klímu.

Dizajnujeme a zakladáme Bylinkovú špirálu

Liečivé rastliny sa objavujú v textoch v každom ročníku a takmer vo všetkých predmetoch. Špirála je zvláštny útvar, ktorý umožňuje pestovať liečivky a koreniny na jednom mieste a vytvorí pre ne vhodné pestovateľské podmienky. Vysadíme najmä tie rastlinky, ktoré budeme používať na čaj, bylinkové maslo, masť, olej, tinktúry, repelent, alebo len tak na dochutenie vody v horúcich letných dňoch.

Dizajnujeme a zakladáme Bylinkový labyrint

Zvláštnym útvarom v záhrade je labyrint. Môžeme si ho zostaviť z kameňov, v noci vyložiť sviečkami, trvalo vysadiť liečivými rastlinami. Prechádzka bylinkovým labyrintom je nezabudnuteľným zážitkom očisťujúcim telo aj myseľ.

Vysádzame živý jedlý plot

Záhrada nahrádza „čipsy“. Deti rady „zobkajú“ kadečo. Vieme, že drobné bobuľové ovocie má vysokú nutričnú hodnotu a pre deti je oveľa väčším lákadlom ako tradičné ovocie rastúce na stromoch a dozrievajúce 1x do roka. Bobuľoviny dozrievajú priebežne počas sezóny, od mája do novembra, vo výškach od niekoľkých centimetrov až do 3 metrov nad zemou.

Putovná výstava

Výstava „Na skládky nie sme krátki!“

Od polovice októbra 2013 putuje po slovenských školách výstava „Na skládky nie sme krátki!“, ktorá vznikla v rámci rovnomenného projektu občianskeho združenia OZ TATRY. Výstava pozostáva z 15 ks ľahko inštalovateľných banerov formátu A1.

Zapožičanie výstavy je aj v roku 2018 bezplatné, doba vystavenia na škole je 2 týždne, potom škola odošle výstavu ďalšej nasledujúcej škole.

V prípade záujmu o výstavu je potrebné kontaktovať paulina.urdova@eviana.sk a uviesť:

 • názov a presnú adresu školy,
 • meno, priezvisko a titul koordinátora environmentálnej výchovy,
 • číslo mobilného telefónu a e-mailovú adresu koordinátora environmentálnej výchovy,
 • orientačne čas, kedy chcete vystavovať (Eviana, n.o. si vyhradzuje právo upraviť tento čas).

Škola bude zaradená do poradovníka čakateľov na výstavu.

V prípade záujmu si môže škola vytlačiť pdf náhľad výstavy pre trvalú inštaláciu (formát A3 je pomerne dobre čitateľný), musí dodržať len dve podmienky:

 • musí túto skutočnosť oznámiť OZ TATRY,
 • nesmie v materiáloch nič meniť.

Náhľad (na stiahnutie):

Banner má hornú a dolnú kovovú lištu, špagát na zavesenie, plocha (formát A1) je poplastovaný textil, dá sa stočiť a ľahko uskladniť.