Vzdelávanie s Pavlom Kraemerom

Ponuka pre školy, pre komunity, pre verejnosť

Pavel Kraemer z Institutu pro podporu inovativního vzdělávání spolu s Eviana, n. o. Vám ponúkajú zážitkové stretnutie s hrami intuitívnej pedagogiky a besedy na rôzne témy ohľadom alternatívneho školstva.

Prídeme priamo za Vami a témy prispôsobíme Vaším potrebám!

Základná ponuka

Pre školy

Hry pre deti

V dopoludňajších hodinách

2 až 3 vyučovacie hodiny (počas jednej hodiny max. 16 detí) budeme skákať, behať, dupať, improvizovať, ale hlavne cvičiť pozornosť v mnohých formách a tak prepájať mozgové hemisféry, je to dobrá inšpirácia pre učiteľov.

Teória a prax intuitívnej pedagogiky a intuitívne hry pre učiteľov

V popoludňajších hodinách

1,5 až 3 hodiny podľa dohody, hry sú určené pre učiteľský zbor (eventuálne sa môžu zúčastniť i rodičia alebo deti nad 12 rokov, prípadne podľa dohody )

Živé vyučovanie matematiky pohybom v 1.-3., 4.-5. alebo 7.-9. triede (inšpirované waldorfskou a intuitívnou pedagogikou)

V dopoludňajších hodinách priamo pre deti a ich učiteľov s následným vysvetlením metodiky pre učiteľov. Poprípade iba metodika pre učiteľov.

Témy – násobkové rady, spoločné násobky, deliteľnosť a prvočísla, zlomky, geometria, zhodnosť a podobnosť, obsahy útvarov, výpočet uhlov a zlatý rez

Pre verejnosť, komunity a školy

Prednášky s následnou besedou:

● Prehľad a porovnanie alternatívnych prúdov u nás a vo svete (waldorf, montessori, slobodné a lesné školy, intuitívna pedagogika)

● Kľúčové kompetencie pre život a ako ich rozvíjať v našich podmienkach

● Vnútorná a vonkajšia motivácia. Ako to robiť, aby sme deti nemuseli nútiť do učenia ?

● Práca na sebe alebo ako predchádzať syndrómu vyhorenia

● Riešenie konfliktov z pohľadu intuitívnej pedagogiky

● Vývojová psychológia školského dieťaťa z pohľadu waldorfskej a montesorri pedagogiky a čo z toho plynie pre školskú prax a domácu výchovu

● Psychológia dospievania alebo ako a čo učiť v období puberty

● Vzťahy medzi učiteľom a rodičom. Riešenie konfliktov medzi učiteľmi a rodičmi na školách

● Waldorfský učebný plán: 1., 2. a 3. stupeň a jeho zdôvodnenie z hľadiska vývojovej psychológie. Previazanosť predmetov medzi sebou.

Seminár s diskusiou

trvanie max. 3 hod.

Témami seminára sú:

● S akými rizikami počítať, ak dáme dieťa do alternatívnej školy

● Čo sa deti v alternatívnej škole naučia či nenaučia

● Ako dopadá porovnávanie s deťmi v bežných školách

● Pripraví alternatíva deti na bežný život?

● Je bezpečnejšie prostredie v klasických alebo alternatívnych školách ?

● Autorita učiteľov v alternatívnych školách

● Prečo sú vzťahy učiteľov a rodičov často problémové?

Ďalšie témy a inšpirácie

● Ako založiť inovatívnu školu – budovanie tímov a spoločnej pedagogickej vízie

● O slobodnej škole Sumerhill a iných slobodných školách. Funguje to?

● O švédskej škole Solvik, kde sa zrodila intuitívna pedagogika – premietanie a beseda

● Waldorfská pedagogika, ideál, dnešná realita a úlohy do budúcnosti

Cena je individuálna podľa dohody

Program vystaviame podľa Vašich potrieb a s ohľadom na Vaše možnosti

Pre viac informácií a objednanie termínu kontaktujte paulina.urdova@eviana.sk, 0902 227 258