Prírodné záhrady

Prírodné záhrady, záhrady bez chémie, permakultúrne záhrady sú miesta, kde sa učíme, zdelávame a vychovávame priamo v teréne. Jasné, nejaká teória tomu bude predchádzať, vždy však za nami ostáva hotové dielo. Záhradný prvok, záhradný dizajn, výsadba alebo vysiaty záhon.

V tejto časti je ponuka kurzov, workshopov a seminárov.

Sú určené pre verejnosť alebo pre zmiešané skupiny žiakov a dospelých (pedagógov, nepedagogický personál, rodičov a starých rodičov)

Min. 3, max. 6 vyučovacích hodín v 1 deň

Cena: 150 € / 1lektor/ 1 workshop (počet lektorov sa upravuje po osobnej konzultácii, cena je dohodou)

Dizajnujeme a zakladáme Prírodnú záhradu

Je to jedinečné miesto na pozorovanie a prežívanie skutočného života. Stromy, rastliny, živočíchy, deti aj dospelí – všetci tu majú svoje miesto pre život, relax, zábavu. Záhrada ukrýva krásu aj tajomstvo.

Dizajnujeme a zakladáme školskú záhradu

Cieľ: Nadizajnovanie záhrady spolu so žiakmi a učiteľmi nielen ako priestoru so záhradnými prvkami a rastlinami, ale najmä ako školskú učebňu rovnocennú s učebňami fyziky, chémie, biológie, jazykov, informatiky

Popis: Environmentálna výchova je prierezová téma, je súčasťou každého predmetu a v záhrade sa to dá to ľahšie uchopiť. Záhradu vytvoríme tak, aby sme v nej mohli učiť tie hodiny, kde sa environmentálna téma prelína s odbornou témou. Záhrada sa stane plnohodnotnou učebňou s vlastným rozvrhom, budú ju navštevovať všetky triedy a všetci učitelia. A postupne všetci zistia, že vonku sa učí najlepšie.

Dizajnujeme a zakladáme Prírodné jazierko

Súčasťou každej záhrady by malo byť 10 % vodnej plochy. Prírodné jazierko ja priestor, ktorý plní niekoľko funkcií – napájadlo pre živočíchy a hmyz, prostredie pre vodné živočíchy a rastliny, miesto pre relax a vzdelávanie. A miesto pre relax. Voda je pre človeka magnetom, tu sa cíti nádherne.

Dizajnujeme a zakladáme Dažďovú záhradu

Zachytávanie dažďovej vody je samozrejmosťou pre každého záhradníka. Dažďová záhrada pozostáva zo záhonov, v ktorých je možné zachytiť dažďov vodu zo striech, asfaltových a betónových plch, nechať ju postupne vsakovať do pôdy, pestovať náročnejšie druhy rastlín a dosiahnuť veľkú druhovú pestrosť nielen rastlín, ale aj živočíchov. Voda je vzácna, patrí do záhrad, zlepšuje klímu.

Dizajnujeme a zakladáme Bylinkovú špirálu

Liečivé rastliny sa objavujú v textoch v každom ročníku a takmer vo všetkých predmetoch. Špirála je zvláštny útvar, ktorý umožňuje pestovať liečivky a koreniny na jednom mieste a vytvorí pre ne vhodné pestovateľské podmienky. Vysadíme najmä tie, ktoré budeme využívať na čaj, bylinkové maslo, masť, olej, tinktúru, repelent, alebo len tak na dochutenie vody v horúcich letných dňoch.

Dizajnujeme a zakladáme Bylinkový labyrint

Zvláštnym útvarom v záhrade je labyrint. Môžeme si ho zostaviť z kameňov, v noci vyložiť sviečkami, trvalo vysadiť liečivými rastlinami. Prechádzka bylinkovým labyrintom je nezabudnuteľným zážitkom očisťujúcim telo aj myseľ.

Vysádzame živý jedlý plot

Záhrada nahrádza čipsy. Deti rady „zobkajú“ kadečo. Vieme, že drobné bobuľové ovocie má vysokú nutričnú hodnotu a pre deti je oveľa väčším lákadlom ako tradičné ovocie rastúce na stromoch a dozrievajúce 1x do roka. Bobuľoviny dozrievajú priebežne počas sezóny, od mája do novembra, vo výškach od niekoľkých centimetrov až do 3 metrov nad zemou. Vrátane jahôd a viniča, samozrejme.

Dlaň plná záhradných inšpirácií

Čítame, skladáme, hráme sa, a ani nezbadáme ako, zrazu poznáme liečivé rastliny, ich účinky a spôsoby použitia. Učebná pomôcka obsahuje maľované plátno s liečivými rastlinami, puzzle, pexeso, príbehy, pracovné listy, ukážku semien liečivých rastlín, recepty a návody na využitie. Súčasťou je brožúrka o vtáčích búdkach a kŕmidlách, hmyzích domčekoch, bylinkovej špirále a prírodnom jazierku.

Sezóna v záhrade je seriál zostavený podľa aktuálnych prác počas roka. Ponúknite svoju záhradu na kurz. Získate nielen informácie, ale aj brigádnikov – účastníkov kurzu, ktorí za sebou zanechajú hotové dielo. Kurz, workshop prispôsobíme vašim potrebám a možnostiam vašej záhrady.

Víkendové kurzy a celodenné workshopy:

Február – Zelenina bez chémie, Výsev a predpestovanie priesad

Apríl – Pestovanie drobného ovocia a viniča v malých záhradách, opory, drôtenky, rozmnožovanie

Marec, Apríl – Zakladanie pareniska, nemeckej kopy, slnečnej pasce

Apríl – Výsadba drevín

Máj, Jún – Budovanie vyvýšených záhonov, Mulčovanie

Jún – Biologická ochrana rastlín

September – Kompostovanie, hnojenie, budovanie a ochrana pôdy

September – Živé ploty, jedlé ploty, vertikálna zeleň

Október – Pestovanie a uchovávanie vlastných semien

Kontaktujte nás, prosím:

info@eviana.sk, paulina.urdova@eviana.sk

+421 902 227 258

www.eviana.sk

http://facebook.com/eviananeziskovka/

alebo TU

Vzdelávanie s Pavlom Kraemerom

Ponuka pre školy, pre komunity, pre verejnosť

Pavel Kraemer z Institutu pro podporu inovativního vzdělávání spolu s Eviana, n. o. Vám ponúkajú zážitkové stretnutie s hrami intuitívnej pedagogiky a besedy na rôzne témy ohľadom alternatívneho školstva.

Prídeme priamo za Vami a témy prispôsobíme Vaším potrebám!

Základná ponuka

Pre školy

Hry pre deti

V dopoludňajších hodinách

2 až 3 vyučovacie hodiny (počas jednej hodiny max. 16 detí) budeme skákať, behať, dupať, improvizovať, ale hlavne cvičiť pozornosť v mnohých formách a tak prepájať mozgové hemisféry, je to dobrá inšpirácia pre učiteľov.

Teória a prax intuitívnej pedagogiky a intuitívne hry pre učiteľov

V popoludňajších hodinách

1,5 až 3 hodiny podľa dohody, hry sú určené pre učiteľský zbor (eventuálne sa môžu zúčastniť i rodičia alebo deti nad 12 rokov, prípadne podľa dohody )

Živé vyučovanie matematiky pohybom v 1.-3., 4.-5. alebo 7.-9. triede (inšpirované waldorfskou a intuitívnou pedagogikou)

V dopoludňajších hodinách priamo pre deti a ich učiteľov s následným vysvetlením metodiky pre učiteľov. Poprípade iba metodika pre učiteľov.

Témy – násobkové rady, spoločné násobky, deliteľnosť a prvočísla, zlomky, geometria, zhodnosť a podobnosť, obsahy útvarov, výpočet uhlov a zlatý rez

Pre verejnosť, komunity a školy

Prednášky s následnou besedou:

● Prehľad a porovnanie alternatívnych prúdov u nás a vo svete (waldorf, montessori, slobodné a lesné školy, intuitívna pedagogika)

● Kľúčové kompetencie pre život a ako ich rozvíjať v našich podmienkach

● Vnútorná a vonkajšia motivácia. Ako to robiť, aby sme deti nemuseli nútiť do učenia ?

● Práca na sebe alebo ako predchádzať syndrómu vyhorenia

● Riešenie konfliktov z pohľadu intuitívnej pedagogiky

● Vývojová psychológia školského dieťaťa z pohľadu waldorfskej a montesorri pedagogiky a čo z toho plynie pre školskú prax a domácu výchovu

● Psychológia dospievania alebo ako a čo učiť v období puberty

● Vzťahy medzi učiteľom a rodičom. Riešenie konfliktov medzi učiteľmi a rodičmi na školách

● Waldorfský učebný plán: 1., 2. a 3. stupeň a jeho zdôvodnenie z hľadiska vývojovej psychológie. Previazanosť predmetov medzi sebou.

Seminár s diskusiou

trvanie max. 3 hod.

Témami seminára sú:

● S akými rizikami počítať, ak dáme dieťa do alternatívnej školy

● Čo sa deti v alternatívnej škole naučia či nenaučia

● Ako dopadá porovnávanie s deťmi v bežných školách

● Pripraví alternatíva deti na bežný život?

● Je bezpečnejšie prostredie v klasických alebo alternatívnych školách ?

● Autorita učiteľov v alternatívnych školách

● Prečo sú vzťahy učiteľov a rodičov často problémové?

Ďalšie témy a inšpirácie

● Ako založiť inovatívnu školu – budovanie tímov a spoločnej pedagogickej vízie

● O slobodnej škole Sumerhill a iných slobodných školách. Funguje to?

● O švédskej škole Solvik, kde sa zrodila intuitívna pedagogika – premietanie a beseda

● Waldorfská pedagogika, ideál, dnešná realita a úlohy do budúcnosti

Cena je individuálna podľa dohody

Program vystaviame podľa Vašich potrieb a s ohľadom na Vaše možnosti

Pre viac informácií a objednanie termínu kontaktujte paulina.urdova@eviana.sk, 0902 227 258

Ekovýchova pre školy

Ak chceme ovplyvniť to, ako naša Zem bude vyzerať v budúcnosti, musíme začať teraz! S našimi deťmi si tvoríme vlastnú budúcnosť.

Školám ponúkame vzdelávacie programy k rôznym environmentálnym témam. Pomáhame vám dosiahnuť zmenu vo vašom životnom prostredí alebo zmenu v správaní sa a jednaní. Premýšľajte, čo chcete zmeniť, čo chcete dosiahnuť, aký posun chcete vidieť po realizovaní výučbového programu, seminára, workshopu.

Výchova a vzdelávanie: V 1 deň realizujeme min. 3, max. 5 výučbových programov na škole. Sú určené pre jednu triedu, min. 18 detí.

Ponuka pre materské školy, špeciálne školy, základné školy – 1. stupeň, 2. stupeň a pre stredné školy.


Ochrana osobných údajov

Aj pre nás je dôležitá ochrana súkromia, a preto sa snažíme o čo najväčšiu ochranu Vašich údajov.

Dňa 25. 05. 2018 sa stalo účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „GDPR“), ktoré je spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie. Z toho dôvodu vás v súlade s článkom 13 GDPR informujeme o tom, čo sa bude diať s vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe záujmu o naše aktivity poskytli a aké sú vaše práva spojené s ochranou vašich osobných údajov.

1. Kto je správca Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúva nezisková organizácia Eviana, n. o. so sídlom Československej armády 6, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 35582855.

2. Aké osobné údaje sú predmetom spracúvania?

Predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Vás mohli na základe Vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Konkrétne sú predmetom spracúvania nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko a e- mailová adresa.

3. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás na základe Vášho súhlasu s ich spracúvaním. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad zo Siete škôl a školských zariadení zverejnenom na Minedu.sk.

4. Na aké účely sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame a používame na priebežné informovanie Vás o konaní našich vzdelávacích a iných aktivít, o prípadných zmenách spojených s vybranou aktivitou a jej realizovaním a kvôli potvrdeniu o prihlásení sa na aktivitu, ktorú ste si vybrali.

5. Počas akej doby budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na vyššie uvedené účely po dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby si budeme žiadať od Vás opätovný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

6. Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám.

Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb.

7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít a ich ochranu považujeme za dôležitú súčasť našej činnosti. Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

 1. a) Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov– Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie cezhraničnom prenose alebo o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 2. b) Právo na prístup k osobným údajom– Máte právo na potvrdenie skutočnosti, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 3. c) Právo na opravu– V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.
 4. d) Právo na výmaz– Právo na výmaz znamená, že máte právo „byť zabudnutý/á“. V niektorých prípadoch stanovených GDPR (napr. ak podľa vášho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracúvali Vaše osobné údaje) máme povinnosť na základe vašej žiadosti vymazať Vaše osobné údaje.
 5. e) Právo na obmedzenie spracovania – Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si želáte, aby sme spracovali Vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať.
 6. f) Právo na prenosnosť údajov– Uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch, ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. V takom prípade odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
 7. g) Právo uplatniť námietku– Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.
 8. h) Právo podať sťažnosť– V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaním, týmto orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na e-mailovej adrese info@eviana.sk. V prípade, že by ste chceli uplatniť Vaše práva osobne, môžeme Vám uplatnenie Vašich práv umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

8. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov.

9. Ako môžete odvolať váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

V prípade, že sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak urobiť na e-mailovej adrese info@eviana.sk. V odvolaní uveďte Vaše meno a priezvisko.

10. Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území štátov Európskej únie.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@eviana.sk.

Spolupracujeme

Organizácia zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s.

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sa plnia povinnosti tak pre vyhradený prúd odpadov z obalov, ako aj pre vyhradený prúd odpadov z neobalových výrobkov.

Viac informácii sa dozviete TU.

Pozrite si video, ako a čo robia TU


Živica – Inšpirujeme k zmene

Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu, ekoporadenstvu aponúka priestor na hľadanie seba samého. O Živici sa viac dozviete TU.


Škola permakultúry – PEAR (Permaculture Academy & Reserch)

je odborná a praktická vzdelávacia inštitúcia so silným národným a medzinárodným vplyvom, aplikujúca a šíriaca permakultúrne princípy ako svoje poslanie. Je to inštitúcia, ktorá slúži aj ako inšpirácia verejnosti, zdroj overených informácií, dôkaz integrity a ekonomickej nezávislosti.

Podporuje vzájomnú spoluprácu a komunikáciu všetkých záujemcov a zároveň poskytuje osobný rast v slobode a zodpovednosti.

Škola permakultúry je v strednej a východnej Európe jedinečným projektom, ktorý spája fungujúcu permakultúrnu farmu a vzdelávaco-výskumnú inštitúciu. Spájame odborníkov z rôznych profesií do celistvého vzdelávacieho programu; spájame každého, kto má chuť zdieľať svoje skúsenosti, skúšať inovatívne techniky v rámci jedného projektu s tými, ktorí potrebujú získať praktické zručnosti. Pretože všetci sme jedineční a máme čo ponúknuť ostatným.

Škola permakultúry je čarovné miesto na juhu stredného Slovenska v rázovitej lazníckej obci Hrušov, ktoré poskytuje nádherné výhľady do slovenskej krajiny, umožňuje spoznávať históriu i živo zachované tradície regiónu Hont.

Viac informácií o škole a kurzoch sa dozviete TU.Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.

Otec čtyř dětí, vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil na waldorfských i jiných alternativních školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu. V Evropě a v Indii navštívil celou řadu svobodných škol. Vedl vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, pro veřejnost besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Organizuje vzdělávání ředitelů alternativních škol. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi.

O Inštitúte sa viac dozviete TU.


Občianske združenie DEKIŇA

je zamerané na edukáciu detí i dospelých a ich celkový osobnostný rozvoj, podporovanie životného štýlu vedúceho k šetrnému a zodpovednému prístupu a úcte k prírode, poskytovanie zmysluplného trávenia voľného času, zvyšovanie kvality života komunity, vytváranie podmienok a zázemia pre cestovný ruch s cieľom pozitívnej propagácie lokality.

OZ DEKIŇA organizuje program Rastieme s deťmi. Všetko o nich nájdete TUa TU.


Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa

Vlastnými rukami sa snažia zachrániť renesančný Seniansky kaštieľ. Krásne prostredie kaštieľa je korunované jeho bezprostredným okolím vtáčieho raja Senianskych rybníkov.


Občianske združenie Priatelia trstenskej prírody

OZ vyvíja aktivity v Trstenej pri Hornáde a okolí. Viac sa o ich činnosti môžete dozvedieť TU.


Naša vízia a náš tím

Eviana je vzdelávacia organizácia poskytujúca holistickú environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Zameriavame sa na jednotlivcov, skupiny a komunity starajúce sa o deti a mládež. Sprevádzame svojich klientov počas celého procesu pozitívnych zmien, ktoré uskutočňujú vo svojich životoch a v životnom prostredí. Motivujeme, inšpirujeme, napomáhame k takýmto zmenám a ponúkame nové a zaujímavé riešenia.

Ponúkame produkty „ušité na mieru“ podľa potrieb, predstáv a očakávaní cieľových skupín v súlade s prírodnými zákonmi a záujmami Zeme.

Prostredníctvom výchovy a starostlivosti o deti tvoríme budúcnosť národa, civilizácie a planéty. Aké poznanie, postoje a návyky im odovzdávame, svedčí aj o našej sebaúcte, o láske k životu a zodpovednosti k tomu, čo nám bolo zverené. Dieťa a všetko, čo s ním súvisí, je preto pre nás stredobodom pozornosti.

Eviana vyznáva tieto kľúčové hodnoty:

 • podpora života a zdravia,
 • dieťa ako boží dar,
 • bezpodmienečná láska,
 • harmónia,
 • sloboda,
 • komunita,
 • spolupráca a participácia,
 • človek ako dokonalá bytosť a súčasť stvorenia,
 • bezpečie a istota,
 • blahobyt, prosperita a hojnosť pre všetkých,
 • príroda a vzťah k Zemi.

Sme otvorení pre každého. Avšak neakceptujeme extrémistické názory a neprikláňame sa k žiadnemu náboženstvu.

Spolupracujeme so školami, vzdelávacími inštitúciami všetkých typov a stupňov, rodičmi, deťmi a mládežou, podnikateľskými subjektmi a samosprávami.

Našim cieľom je vytvoriť sieť spokojných partnerov a užívateľov našich vzdelávacích služieb a spolupracovať so zastrešujúcimi environmentálnymi vzdelávacími organizáciami a štátnymi, verejnými i neverejnými inštitúciami.

Náš pracovný tím tvoria ľudia, pre ktorých je práca v Eviane zmysluplnou činnosťou. Majú priestor pre kreativitu a uskutočňovanie vlastných snov, napĺňanie ambícií či životného poslania.


Tím

Ing. Paulína Urdová

lektorka, metodička

Študovala som Rádiotechniku na TU KE. V tom čase som prechodila takmer všetky pohoria na Slovensku, nazrela do tajomných slovenských jaskýň. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Záhrady, ktoré napomáham tvoriť, sa stávajú šperkami na šatách Zeme. Šprtaním sa v rôznych „alternatívnych“ vedách som dospela k poznaniu, kto som, čo ma baví, z čoho mám najväčšiu radosť. Som lektorkou environmentálnej výchovy. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, aby som po Zemi mohla kráčať spolu s vami.

E-mail: paulina.urdova@eviana.sk, Mobil: 0902 227 258


Mgr. Laura Martinková

lektorka

Vyštudovala som environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, potom som zistila, že som veľmi zlá sekretárka, následne som si spravila kurz bezpečnostného technika, aby som sa mohla vrátiť k environmentalistike, ktorá ma napĺňa. Som manželka, dcéra, sestra, teta, pestovateľka, experimentátorka, lektorka, človek s otvorenými očami, ušami a srdcom, ktorý sa vie pre zmysluplné veci hlboko nadchnúť. Zaoberám sa dopadom našich odpadov v každodennom živote na životné prostredie, ľudí okolo nás, ľudí na druhom konci sveta…Aj pre toto všetko ma triedenie odpadu nebaví a preto ho radšej nevytváram. Veď život bez zbytočného odpadu je oveľa jednoduchší a zároveň nás núti rozmýšľať a posúvať svoje hranice. Keď to dokážem ja, určite to dokážete aj vy a rada Vám pri tom pomôžem ?.

E-mail: laura.martinkova@eviana.sk, Mobil: 0902 531 704


RNDr. Mária Gramatová

lektorka

Som mama, manželka, opatrovateľka prírodnej záhrady. Zaoberám sa životným štýlom, ktorý vedie k harmónii. Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti zdravej výživy (makrobiotika, vegetariánstvo, vegánstvo, vitariánstvo); v permakultúre a prirodzenom poľnohospodárstve. Vyštudovala som prírodné vedy, a doplnila štúdium o pedagogické minimum, s cieľom posúvať získané informácie ďalej. Pracovala som ako samostatný vedecký pracovník na UVL, na SAV. Následne som absolvovala úvodný kurz permakultúrneho dizajnu a to bol prvý krok k zmene. Splnila som si sen a odišla aj s rodinou z veľkomesta na vidiek, kde veľkú časť roka venujem čas našej záhrade, ktorá nás učí aj vychováva. Niekoľko rokov som pracovala ako konzultantka v projekte Zelená škola, kde som objavila čaro zážitkového učenia. Sledovanie kolobehu života v prírode ma naučilo pokore. Každý deň je pre mňa malým zázrakom a tak sa snažím urobiť ľudí okolo seba šťastnejšími, napríklad aj krásou v našej záhrade. Snažím sa o zvýšenie ekologického povedomia v obci kde žijem a vychovávam svoje deti k láske k životu.


Ing. Róbert Gramata

lektor

Som otec, manžel, staviteľ a vynálezca v prírodnej záhrade. Svojím vnútorným rastom chcem motivovať aj okolie. Mám dlhoročné skúsenosti v konzumácii zdravej výživy (makrobiotika, vegetariánstvo, vegánstvo, vitariánstvo) a v permakultúrnom prístupe k životu. Som živým príkladom, že sa to dá prežiť bez ujmy. Vyštudoval som elektrotechnickú fakultu na TU v Košiciach. Pracoval som ako programátor a analytik v IT firme. Absolvoval som kurz permakultúrneho dizajnu a niekoľko podobne zameraných kurzov. S manželkou sme si splnili spoločný sen a mesto vymenili za dedinu, kde získané teoretické vedomosti testujeme v praxi. Projektujem a konštruujem zariadenia, ktorých používanie vedie k úspore prírodných zdrojov. Rád sa venujem fyzickej práci v prírodnej záhrade. Voľný čas trávim v prírode a snažím sa viesť k tomu aj svoju rodinu.


RNDr. Martina Lukáňová

správa web stránky, Inovatívne vzdelávanie

Som človek hľadajúci odpovede na to, čo je pre tento svet najlepšie. Zaoberám sa trvalo-udržateľným spôsobom života, čo zahŕňa tehotenstvo, pôrod, výchovu detí, ich vzdelanie a dopad našej spoločnosti na svet. Mám dlhoročné skúsenosti s ochranou prírody a chcela by som toto sprostredkovať nasledujúcim generáciám – našim deťom a ich deťom. Vyštudovala som biológiu, špecializáciu zoológiu a doplnila som si kvalifikáciu o pedagogické minimum. Po niekoľkých rokoch strávených na vysokých školách na Slovensku som si chcela vyskúšať prácu v teréne a odišla som ako dobrovoľník do Peru. Po návrate som začala pracovať v ochrane prírody, kde pracujem dodnes. Počas tehotenstva a materských dovoleniek som pomáhala organizovať prednášky a premietania filmov pre OZ Ženské kruhy, ktoré sa snažia o to, aby slobodná voľba, dôstojnosť a rešpektovanie ženy pri pôrode boli samozrejmosťou. Keď sa mi narodili deti, tak som sa viac začala zaujímať o to, aké vzdelanie sa im dostane a urobila som si trojročný kurz Montessori pedagogiky. V Montessori pedagogike mi chýbalo to, že deti sa málo pohybujú po vonku a tak som sa začala zaujímať o lesné kluby. Ako dobrovoľník pracujem aj ako konzultant v Zelenej škole a v environmentálnej oblasti sa stále ďalej vzdelávam. Zistila som, že všetko na svete je navzájom prepojené a čokoľvek som začala robiť, tak ma to vždy priviedlo naspäť k prírode.


Mgr. Magdaléna Mareková

predsedníčka Správnej rady, správca facebookovej stránky

Študovala som učiteľstvo 1. stupňa na PF PU. Absolvovala som školenia zamerané najmä na informatiku a environmentálnu výchovu. Kým som odišla na materskú dovolenku, tak som učila na základnej škole a pracovala ako konzultantka v programe Zelená škola.

S priateľmi sme založili občianske združenie DEKIŇA, v ktorom sa venujeme najmä vzdelávaniu v rôznych podobách. Rada spájam ľudí a baví ma „vymýšľať“ a realizovať projekty. Zaujímam sa o alternatívne a inovatívne prístupy vo vyučovaní. Vo voľnom čase čítam, brnkám na gitare, túlam sa a fotografujem, tvorím, alebo sa „šalím“ s deťmi.

Darujte nám 2 % z Vašich daní

S Evianou sme prešli kus cesty a ostali po nás viditeľné stopy.

Chceme pokračovať v napĺňaní našej vízie: „Každý má schopnosť usporiadať veci tak, aby bol život v harmónii.“

Darujte nám 2% z vašich daní, aby sme mohli kráčať spolu s Vami.

Pracujeme na sebe, aby sme mohli tvoriť lepšiu budúcnosť pre nás a pre naše deti. Témou pre tento rok je permakultúra.

Eviana je súčasťou Školy permakultúry a v tomto roku darované prostriedky použijeme na profesionálnu podporu aktívnych permakultúrnym  dizajnérov a absolventov PDC kurzov v podobe dizajnérskych pomôcok.

Ak vám naša práca dáva zmysel a chcete nás podporiť, potom:

1. Od zamestnávateľa potrebujete tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Ak vám ho ešte nedal, vyžiadajte si ho.

2. Z neho vypočítate sumu 2 % z odvedenej dane (resp. 3 %, ak ste boli v r. 2020 dobrovoľníkom a odpracovali viac ako 40 hodín). Ak chcete poukázať 3 %, potrebujete potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si Vyhlasenie o poukázaní dane za rok 2020 TU.

4. V spodnej časti tlačiva Vyhlásenie o poukázaní dane (pri podpise) máte možnosť (nie povinnosť) zaškrtnúť políčko – súhlas so zaslaním vašich údajov (nie poukázanej sumy) prijímateľovi. Budeme radi, ak ho zaškrtnete.

5. Podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením (prípadne s Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti – pre 3%) zašlite do 30.4.2021 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Údaje do vyhlásenia:

 • IČO: 35582855 – UPOZORNENIE ! -treba najprv zadať 3 medzery, až potom napísať čislo
 • Právna forma: nezisková organizácia
 • Názov: Eviana, n. o.
 • Adresa: Českosl. armády 1180/6, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto

Akcie v roku 2018

25.10.2018 sa v Humennom prvýkrát prezentoval festival Ekotopfilm. Boli sme tam aj MY. Ako to dopadlo si môžete pozrieť od 10:35 min.


V rámci projektu API-škola života, ktorý realizuje Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa boli v októbri workshopy o včelách. Na akcii sa zúčastnili tak školy ako aj široká verejnosť.

 • 9., 11. a 12.10.2018Tajomstvá včelích rodín
 • 16., 17.10.2018 – Včelia pastva
 • 18. 10. 2018 – V tejto krajine nie sme sami

TAJOMSTVÁ VČELÝCH RODÍN – workshop

20. 9. 2018, 9:30, areál Kaštieľa Senné

Spolu s lektorkami Drahomírou Hlohinovou a Paulínou Urdovou sme si pozreli kaštieľ a aj známy vtáči raj – rybníky Senné. Okrem toho sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o včelách – ako na prvý pohľad rozoznať matku, trúda a robotnicu. Pozreli sme si aj ako vyzerá úľ zvnútra.

Nakoniec sme sa dozvedeli o liečivých účinkoch medu a mali sme možnosť ochutnať rôzne medové výrobky.

Workshop sa uskutočnil s podporou Karpatskej nadácie.


O prirodzenej výchove a alternatívnom školstve

24.8.2018 v čase od 17.00 – 18.30 v Libresso Books&Coffee, Hlavná 29, Prešov

Pavel Kraemer, ktorý založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání v Čechách sa prišiel s nami podeliť o svoje skúsenosti s výchovou a s alternatívnymi školami. Témy diskusie boli:

 • Ideály a prax jednotlivých alternatívnych smerov: Montessori, Waldorf, lesné škôlky, slobodné školy
 • O zakládaní škôl, škôlok – čo je za tým, aké sú riziká, akú podporu poskytujeme
 • O rešpektujúcej výchove v škole i doma

K dispozícii boli knihy s odbornou tématikou.


EKOTOPFILM/ENVIROFILM Trebišov

31. 5. 2018, Mestské kino Slávia, Trebišov, od 16:00

Na festivale o 18:00 Paulína Urdová diskutovala na tému Z 23 % na 50 % – OD TRIEDENIA K RECYKLOVANIU.

Na zvedavé otázky odpovedali aj Ing. Eva Bučková, referentka pre ochranu ŽP mesta Trebišov a Stanislav Ďuriček, obchodný manažér NATUR-PACK a. s.


Letný deň v Getragu

Dňa 27. 5. 2018 sa uskutočnil Letný deň pre zamestnancov a ich rodiny vo firme Getrag. Zapojila sa aj Eviana, n. o. Doobeda sme vyrábali prací gél a aviváž. Jednoducho a ekologicky. A poobede sme sa učili o význame a spôsoboch kompostovania.


Príďte za nami na Majáles do Prešova!

11. 5. 2018, Ekopark Prešov

V spolupráci s NATUR PACKom, a. s. sme v infostánku poskytovali konzultácie k tomu, ako čo najúspornejšie nakladať s odpadom.

Pre deti: zahráme si hru Slimák (vznikla v spolupráci s NATUR PACKom, a. s.), Pexeso a Doba rozkladová.


Permakultúrny dizajn záhrady

4. – 6. 5. 2018, Hnilec

Deň Zeme v Rimavskej Sobote

Dňa 20. 4. 2018 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote už tradične uskutočnil DEŇ ZEME.

Účastníci podujatia sa dozvedeli o ochrane životného prostredia a o zodpovednom prístupe k nemu, aby sme jedli zdravé potraviny, dýchali čistý vzduch, pili čistú vodu… Odchádzali s tým, že je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť poklady pre budúce generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.

Podujatie podporili: Mesto Rimavská Sobota – Ing. Eva Muráriková, Eviana, n. o. Košice – Ing. Paulína Urdová, Gemersko-malohontské múzeum – Mgr. Monika Gálffyová, Hvezdáreň Rimavská Sobota – RNDr. Daniela a Pavel Rapavý, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota a Brantner Gemer s. r. o Rimavská Sobota.

JA a zodpovednosť – VODA

Tento program realizujeme v spolupráci s OZ Priatelia trstenskej prírody

17. 4. 2018, ZŠ Trstené pri Hornáde

(1. – 9. ročník)

Popis: Cesta vody od zdroja do mora a vplyv človeka na jej znečistenie. Klimatická zmena, ako môžeme zmierniť jej dopady. Sami rozhodujeme o vlastnej budúcnosti. Účastníci navrhnú prvky zachytenia dažďovej vody v školskej záhrade, napájadlá pre hmyz a vtáky, prírodné jazierko.

Cieľ: prevziať osobnú zodpovednosť za znečisťovanie, navrhnúť vodné prvky do školskej záhrady

Dažďové záhrady – Voda v krajine

12. – 13. 4. 2018, CVČ Včielka Púchov

Dívam sa očami, ukazujem prstom… Žiaci a učitelia zo ZŠ Mládežnícka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ Slovanská, ZŠ Gorazdova a Spojenej školy v Púchove, študentov Gymnázia v Púchove a členov krúžku S lupou do prírody sa dozvedia o vode v krajine: kde je a kde by mohla byť, o vode v záhrade – napájadlá, mokrade, o zakladaní dažďovej záhrady, o dažďovom záhone, o vode, ktorá prináša do krajiny život… Podujatie sa koná vďaka projektu CVČ Včielka a Mesta Púchov -Ekologicky v odpadovom hospodárstve.

Separovanie odpadu v základných školách

6. 3. 208, Levoča

Môžete sa pozrieť ako prebieha výučba na škole – Levoča.


Utrieďme si triedenie odpadu

Eviana, n.o. v spolupráci s OZ DEKIŇA uviedla prvý workshop zo série Polročná odpadová odvykačka!

20. 2. 2018 o 17:00, Výmenník Obrody 2, Košice.

Workshopy sa budú konať 1 x v mesiaci, po polroku budeme profesionáli nielen v triedení, ale najmä v minimalizácii odpadu, vo vermikompostovaní, možno aj v komunitnom kompostovaní pred panelákom.

Ďalšie akcie budú:

20.3. Dážďovková párty

24.4. Kompostujeme pred panelákom?

Arthouse Recyklátor: Vermi, ver dážďovkám

14. 2. 2018 o 17:00, ArtHouse, Poprad

O domácom kompostovaní sme zistili veľa úžasných informácií a vlastnoručne sme si ho založili. Každý účastník odchádzal s plnými rukami – odniesol si nový vermikompostér s kalifornskými dážďovkami.

Bezplatné environmentálne výučbové programy k téme Triedenie odpadu na školách

Metodický deň pre učiteľov na 1. stupni ZŠ a pre učiteľov po 7. ročník ŠŠ

7. 2. 2018, Libresso Books & Coffee, Prešov

13. 2. 2018, Výmenník Obrody, Košice

Počas metodického dňa sme sa s učiteľmi naučili, ako žiakov zaujímavým a hravým spôsobom vtiahnuť do témy odpadov na školách ale aj u nich doma.

NeODPADni z ODPADOV – bezplatný softvér pre interaktívnu tabuľu

Metodický deň pre učiteľov na 2. stupni ZŠ

8. 2. 2018, Libresso Books & Coffee, Prešov

20. 2. 2018, Výmenník Brigádnická, Košice

Počas metodického dňa sme sa s učiteľmi naučili, ako žiakov zaujímavým a hravým spôsobom vtiahnuť do témy odpadov na školách ale aj u nich doma.

Softvér si môžete bezplatne stiahnuť TU

VERMI – bez dážďoviek neodídeš

23.1.2018 o 17:00 vo Výmenníku Obrody 2, Košice

Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o domácom kompostovaní a účastníci si domov odniesli nový vermikompostér.

Veríme, že vermikompostér pravidelne zásobujú zbytkami z kuchyne.

Hravé popoludnie – spoločenské hry pre deti

9.1.2018 od 16:00 vo Výmenníku Obrody 2, Košice

Skupina rodičov z facebooku Domáce a komunitné vzdelávanie začala pravidelne stretávať a hrať rôzne spoločenské hry.

Prvýkrát si zahrali Carcassonne, Dixit a Saboter.

Akcie v roku 2017

VERMI – bez dážďoviek neodídeš

11.12.2017 o 18:00 v Libresso books & coffee, Hlavná 29, Prešov

Dozvedeli sme sa veľa nových vecí o domácom kompostovaní a účastníci si domov odniesli nový vermikompostér.

Skryté tajomstvá odpadu

6.12.2017 od 16:00, Libresso Books&Coffee, Hlavná 29, Prešov

Toto bol prvý workshop zo série „Polročná odpadová odvykačka“. Predstavili sa nám plaché rozprávkové bytosti a vyrozprávali nám svoj príbeh. Zahrali sme si špeciálne človečko a preskúmali, či sa sklo v prírode rozloží a ako dlho mu to bude trvať.

Nakoniec sme vytvorili originálne separačné nádoby, ktoré sa stali základom pre neobyčajný kútik v Libresse.

EKOTOPFILM – ENVIRONFILM, Junior festival pre 1. a 2. stupeň základných škôl

4.12.2017, Spišská Nová Ves

Po premietaní filmov sme v spolupráci s NATUR-PACKom, a. s. pripravili zaujímavý program pre deti.

Inovativní vzdělávání na Slovensku – turné Pavla Kraemera

20. – 26. 11. 2017

Pavel Kraemer v rámci svojho turné navštívil Poprad (Krásne Sady), Prešov, Strážske, Košice, Družstevnú pri Hornáde, Prievidzu, Nové Zámky a Šaľu.

Stretol sa s rodičmi, učiteľmi aj žiakmi. Veľa rodičov sa pýtalo na možnosti založiť alternatívnu školu, s učiteľmi a žiakmi pracoval pomocou intuitívnej pedagogiky.